招聘

Tuyển dụng Nhân viên QC, KCS

Tuyển dụng Nhân viên QC, KCS

電氣工程師

 電氣工程師

Ứng Tuyển

tuyển 1