Xuất khẩu cá tra sang Đức tăng


19/12/2019
Trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường Đức đạt 22,9 triệu USD, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm 2018. Chỉ riêng tháng 9 năm 2019, giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường này đạt 1,66 triệu USD , tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Hiện tại Đức là nhà nhập khẩu cá tra lớn thứ ba (sau Hà Lan và Anh) tại EU. Đây cũng là thị trường có mức tăng trưởng xuất khẩu cao nhất trong 9 tháng đầu năm 2019 tại thị trường EU.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, hơn 15 doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu cá tra sang Đức. Sản phẩm xuất khẩu sang thị trường này cũng khá đa dạng như: cá tra đông lạnh (HS 030324); da cá tra đông lạnh (HS 030399); phi lê cá tra đông lạnh (HS 030462); cá tra hữu cơ phi lê cắt loin đông lạnh (HS 030462) ...