Cá Siluriformes


13/07/2022
Siluriformes là một bộ cá xương bao gồm tất cả các loại cá da trơn. Cái tên cá da trơn chỉ các loài râu dài, hoặc có xúc tu trên miệng cá và giống với râu mèo. Tất cả các loài cá da trơn đều có ít nhất một cặp râu trên hàm trên, với nhiều gai ở trước vây lưng và vây ngực. Cá da trơn bao gồm gần 2.900 loài và nằm trong khoảng 35 họ. Hầu hết các loài đều sống ở nước ngọt, nhưng có một số loài sống ở biển (nước mặn). Cá da trơn nhìn chung là loài sống dưới đáy nước, và hoạt động mạnh vào ban đêm hơn ban ngày.

Siluriformes là một bộ cá xương bao gồm tất cả các loại cá da trơn. Cái tên cá da trơn chỉ các loài râu dài, hoặc có xúc tu trên miệng cá và giống với râu mèo. Tất cả các loài cá da trơn đều có ít nhất một cặp râu trên hàm trên, với nhiều gai ở trước vây lưng và vây ngực. Cá da trơn bao gồm gần 2.900 loài và nằm trong khoảng 35 họ. Hầu hết các loài đều sống ở nước ngọt, nhưng có một số loài sống ở biển (nước mặn). Cá da trơn nhìn chung là loài sống dưới đáy nước, và hoạt động mạnh vào ban đêm hơn ban ngày.

Pangasius

Bộ Siluriformes bao gồm họ Ictaluridae, cá da trơn Bắc Mỹ, bao gồm cá nheo đuôi chẻ (Ictalurus punctatus) và cá nheo xanh (Ictalurus furcatus), là loài cá nuôi chủ yếu của Mỹ, và cá mèo đầu dẹp (Pylodictis olivaris). Các loài khác ở Mỹ nằm trong họ Ictaluridae gồm có cá nheo trắng (Ameiurus catus), và cá nheo đầu bò đen, nâu, và vàng (Ameiurus melas, Ameiurus nebulosus, và Ameiurus natalis). Ngoài ra, trong bộ Siluriformes còn có cá trê thuộc họ Clariidae, bao gồm Clarias fuscus, một loài Trung Quốc được nuôi ở quy mô nhỏ tại Hawaii (ITIS).

 

Một họ khác của bộ Siluriformes, Pangasidae, được gọi là “cá nheo khổng lồ,’’ bao gồm cá basa nuôi (Pangasius bocourti), và cá tra (Pangasius hypophthalmus; hay Pangasius sutchi), được nuôi chủ yếu ở Đông Nam Á để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Các loại cá da trơn khác được nuôi thương mại tại châu Á bao gồm cá lai C. macrocephalus và cả cá nheo Bắc Mỹ (I. punctatus).