Ngày nước sạch thế giới - Thúc đẩy sự thay đổi


24/03/2023
Tại INTERFISH, chúng tôi đã thực hiện một số biện pháp để giảm thiểu việc sử dụng nước và giảm ảnh hưởng môi trường. Một trong những sáng kiến chính của chúng tôi là lắp đặt các thiết bị tiết kiệm nước, bao gồm các vòng đệm áp suất cao và vòi phun dòng chảy thấp, đã làm giảm đáng kể mức tiêu thụ nước của chúng tôi trong quá trình chế biến cá tra.

Ngày Nước Thế Giới hay Ngày Nước Sạch Thế Giới là một sự kiện thường niên được tổ chức vào ngày 22 tháng 3 để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nước ngọt và ủng hộ việc quản lý tài nguyên nước bền vững.

World Water Day

Là một trong những công ty chế biến hải sản hàng đầu về cá tra, Công ty TNHH Thủy Sản Quốc Tế (INTERFISH) nhận ra tầm quan trọng của các hoạt động quản lý nước bền vững. Hiện tại, toàn thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nước, điều cần thiết là tất cả chúng ta phải chịu trách nhiệm và thực hiện phần của mình trong việc bảo tồn tài nguyên quý giá này.

Tại INTERFISH, chúng tôi đã thực hiện một số biện pháp để giảm thiểu việc sử dụng nước và giảm ảnh hưởng môi trường. Một trong những sáng kiến chính của chúng tôi là lắp đặt các thiết bị tiết kiệm nước, bao gồm các vòng đệm áp suất cao và vòi phun dòng chảy thấp, đã làm giảm đáng kể mức tiêu thụ nước của chúng tôi trong quá trình chế biến cá tra.

Chúng tôi cũng đảm bảo rằng tất cả nhân viên của chúng tôi được đào tạo về các hoạt động bảo tồn nước, chẳng hạn như tắt vòi khi không sử dụng, sửa chữa rò rỉ kịp thời và tái chế nước thải bất cứ khi nào có thể. Ngoài ra, chúng tôi thường xuyên giám sát việc sử dụng nước của chúng tôi và đã đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng để giảm mức tiêu thụ tổng thể của chúng tôi.